Agenda


Mannen,

Nu de situatie rondom het Corona virus steeds beter onder controle is en de versoepelingen elkaar snel opvolgen, staan we weer te trappelen om het een en ander te organiseren. We hopen dat jij er ook naar uit ziet om elkaar weer te ontmoeten, samen te zingen en ‘goede’ gesprekken te voeren. En wat is er nou mooier om als mannen onder elkaar de eerste avond gezellig met elkaar te gaan barbecueën!

Hierbij nodigen we jou dan ook van harte uit voor deze barbecue op vrijdagavond 9 juli. De avond begint om 19:00 en de kosten bedragen € 15,00.
De locatie volgt nog. Je kunt je alvast aanmelden op onze website www.hartvoorhem.nl

Geef je snel op, dan zien we elkaar op 9 juli!

Daarnaast kun je vrijdagavond 24 september ook alvast blocken in jouw agenda. Nadere info volgt...


Broederlijke groet,
Stuurgroep Hart voor Hem