Over Hart voor Hem


Het hoofddoel van deze activiteiten is om mannenharten (opnieuw) in contact te brengen met de liefde van de Heere Jezus. We geloven dat Zijn liefde de enige kracht op deze wereld is die in staat is om het hart van een mens (en daarmee dus ook gewoontes en gedrag) te veranderen.

 

Geïnspireerd door de bijbel stimuleren we mannen om te leven voor God, hun gezin en hun gemeente. Hiertoe komen we regelmatig bij elkaar in bijeenkomsten waarin we God zoeken in een ‘laagdrempelige setting’.

Missie: Mannen inspireren en motiveren om gepassioneerde volgers van Jezus Christus te worden om ‘invloed’ uit te oefenen op de samenleving om hen heen.

 

Visie: Mannen leven tot eer van God en doen wat Hij van ons verwacht in deze wereld

 

Strategie: Jaarlijks meerdere events organiseren om:

 

  1. Om god te leren kennen het geloofsleven te verdiepen
  2. Plaats bieden voor onderlinge openheid
  3. Handvatten geven voor het dagelijks leven
  4. Ruimte bieden om de naaste te steunen
  5. Leven tot eer van God. 

Doelstellingen:

  • Verdieping van het geloofsleven door studie, gesprekken, bidden en zingen.
  • Dat de mannen een levende relatie met God krijgen.
  • Door een groter verlangen, betrokkenheid bij de gemeente vergroten.
  • Onderlinge verbinding van mannen vanaf 18 jaar creëren door een combinatie van verdieping, (outdoor)activiteiten en gezellige events te organiseren!

 

 

 

Als je Hart voor Hem een warm hart toedraagt kun je ons financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op IBAN NL86RABO0348071949 t.n.v. Stichting Hart voor Hem.