24 Januari Wim Hoddenbagh

De kop is eraf! 24 Januari weer gestart met het eerste event van 2020 met als thema ‘dromen van
een nieuw begin’. Dit keer waren we te gast bij Groothuis Bouwgroep samen met een mooie groep
kerels. Wim Hoddenbagh nam ons mee naar Genesis 26 en we stonden stil bij de geschiedenis van
Izaäk die in strijd was met de Filistijnen die jaloers waren op Izaäk omdat God Izaäk zegende en hem
veel welvaart gaf. Hierdoor ondervond Izaäk veel tegenstand van de Filistijnen.
Als wij dit jaar de keuze maken om Jezus te volgen en alles in Zijn handen te leggen zal ons dit
veranderen. Deze verandering zal echter gepaard gaan met twist en strijd. Echter God zal ons de
kracht geven om hier weerstand tegen te bieden. Een mooie, krachtige boodschap zo aan het begin
van het nieuwe jaar. De muzikale begeleiding was deze avond in handen van de band Go(u)d! Gaaf
om zo samen als broeders elkaar te ontmoeten, te versterken en samen te zingen tot Zijn eer!