Weer een gezegende avond gehad met een mooie groep mannen. Peter Kruijt heeft ons meegenomen in de geschiedenis van Elia en Elisa waarbij Elisa de mantel van Elia opnam om als profeet aan de slag te gaan.

We mochten met elkaar in gesprek gaan over wat ons belemmert om de mantel op te nemen en onze verantwoordelijkheid te nemen in Gods koninkrijk. Mooi om zo als broeders onder elkaar van hart tot hart elkaar hierop te bevragen en elkaar hierin te bemoedigen.